Algemene voorwaarden DRzaam.

Algemene voorwaarden DRzaam.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen van DRzaam handelend onder de naam DRzaam. In deel I zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van mobiele telefoons en tablets door DRzaam vastgelegd. In deel II zijn de algemene voorwaarden voor de verkoop van producten door DRzaam vastgelegd.

Algemene gegevens van DRzaam
1. DRzaam is gevestigd in de Bonnet 18, 5247 LH te Rosmalen. Ons telefoonnummer is 0031(0)628773746 en ons E-mailadres is info@drzaam.nl
2. KVK-nummer: 78638070, btw-nummer: NL003363467B48 en ons IBAN-nummer: NL45 RABO0357166825

Deel I Reparaties

Artikel 1 Klachten en defecten
1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/ staan omschreven.
2. DRzaam onderzoekt altijd of er sprake is van water, vocht en/ of stoot schade.
3. Indien het toestel water/-vocht schade bevat kan de reparatie door DRzaam geweigerd worden.
4. DRzaam rekent dan geen onderzoekskosten door, echter de gemaakte verzendkosten wel.

Artikel 2 Het schadeonderzoek
DRzaam zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die aangegeven is, wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever. Zonder toestemming van de opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, zoals eerder vermeld overschrijdt. Indien de opdrachtgever geen toestemming geeft voor de reparatie zullen er geen kosten in rekening gebracht worden voor het schadeonderzoek. In dit geval zullen de verzendkosten doorbelast worden. Het toestel zal dan retour aan de opdrachtgever verzonden worden.

Artikel 3 Reparatie duur en leentoestellen
1. De reparatie die wordt uitgevoerd door DRzaam neemt na ontvangt bij DRzaam maximaal drie werkdagen in beslag. Hierna zal het toestel retour gezonden worden.
2. Indien DRzaam de aangegeven termijn niet kan hanteren, dan informeert DRzaam de klant hier tijdig over.
3. DRzaam geeft geen mogelijkheid tot het gebruik van leentoestellen. Men kan er zelf voor kiezen om een leentoestel tot beschikking te stellen.

Artikel 4 Prijs
De prijs van de reparatie wordt ten alle tijden gecommuniceerd middels mail. De partner zal akkoord via de mail dienen te geven voordat de reparatie plaats kan vinden. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en de verzendingen van de producten. Alle prijzen zijn exclusief

Btw-tarief van 21%. Wij geven een garantie van 12 maanden op het gepareerde onderdeel mits er geen val-/stoot-/druk-/waterschade is geconstateerd tijdens het schadeonderzoek. Dit bij scherm reparaties, op sommige reparaties zoals accu zit 3 maanden garantie op, dit wordt ten alle tijden vermeld.

Artikel 5 Data verlies
DRzaam doet er alles aan om data verlies te voorkomen. DRzaam kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie. Wij raden daarom ten zeerste aan om altijd vooraf een reservekopie te maken.

Artikel 6 Bedrijfsgegevens
DRzaam zal nauwkeurig omgaan met de te repareren apparaten en zal nooit, tenzij dit nodig is om de reparatie uit te voeren, bedrijfsgegevens kopiëren. Ook worden er nooit bedrijfsgegevens aan derden afgestaan.

Artikel 7 Garantie
1. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de reparatie bon, rust een garantietermijn van 12 maanden op mits dit anders vermeld wordt (sommige onderdelen rust 3 manden garantie). Indien er tijdens of na de reparatie val-/stoot-/druk- /water-/vocht- en/of overige gebruiksschade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.
2. De reparatie bon of factuur is het bewijs van garantie.
3. De fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Huawei etc. vervalt op het moment dat DRzaam het toestel repareert.
4. De garantie gegeven door DRzaam treedt in werking na reparatie van het toestel.

Artikel 8 Verzending van toestellen
1. DRzaam verzorgt ten alle tijden het verzendlabel waarmee de opdrachtgever het toestel kan versturen middels de aangeleverde box.
2. DRzaam levert tenminste één box welke stevig is voor verzending van de toestellen.
3. DRzaam levert zakjes waar de toestellen in kunnen ter bescherming hiervan.
4. DRzaam zorgt voor het retour sturen van de toestellen.
5. Verzendkosten zijn te allen tijde opgenomen in de eindprijs welke er gecommuniceerd wordt.
6. Tijdens verzending kan DRzaam nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van producten. Indien dit het geval is zal er bij de bezorgdienst een onderzoek ingesteld worden. 7. Te allen tijde zullen verzonden pakketten verzekerd verstuurd worden zodat de producten verzekerd zijn bij bijvoorbeeld verlies of defect.

Artikel 9 betaling van reparatie en verzendkosten.
1. Betalingen van onze dienst zullen tweewekelijks plaatsvinden, in de vorm van een verzamelfactuur, middels automatische incasso. Dit wordt verzorgd door DRzaam.
2. DRzaam zal voor een specificatie van de factuur zorgen.
3. Indien de incasso niet plaats kan vinden, om wat voor reden dan ook, zal er een bedrag van euro 25.- doorbelast worden aan administratiekosten.

Deel II Verkoop producten

Artikel 1 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet tot stand. 3. DRzaam heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

Artikel 2 Prijs en aanbod

1. Ieder aanbod van DRzaam is vrijblijvend.
2. Alle prijzen van DRzaam zijn onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is DRzaam niet aansprakelijk.
3. Alle prijzen welke gecommuniceerd worden zijn exclusief 21% BTW. Is dit anders wordt het ten alle tijden vermeld.

Artikel 3 Levering

1. Levering vindt plaats binnen 14 werkdagen na akkoord.
2. Indien de levering niet plaats vindt binnen 14 werkdagen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Levering geschiedt via de vervoerder PostNL. Indien er een levering zal plaatsvinden met hoge waarde zal dit geleverd worden door Micropakket.
5. De klant/opdrachtgever betaald geen leveringskosten vanaf order waarde + Euro 450.-. Alles hieronder worden standaard verzendkosten a Euro 8,45 doorbelast.
6. DRzaam is, samen met PostNL, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de opdrachtgever de levering aanneemt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.
7. Indien de opdrachtgever niet tijdig aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade, dan dient de opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de opdrachtgever het product in ontvangst nam.
8. Het door de opdrachtgever opgegeven adres aan DRzaam geldt als plaats van levering.

Artikel 4 betaling

Alle betalingen voor bestellingen geschieden middels overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders is overeengekomen tussen beide partijen.

Artikel 5 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte.
2. Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt DRzaam zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

Algemene voorwaarden DRzaam.

Artikel 6 Garantie

1. De standaard fabrieksgarantie geldt voor alle producten.
2. De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoeld is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.
3. Op tweedehandse toestellen zit geen garantietermijn op, mits anders aangegeven.

Artikel 7 Overmacht

1. Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaats vindt vanwege een overmacht situatie, dan kan zowel de partner als DRzaam hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de partner de overeenkomst opschorten.